FORMACIÓ. (Dinàmic)
Oferim una Formació dinámica, dotant al participant de les eines bàsiques per a fer de la vendadel producte, un art de seducció,treballant els tres factors d'èxit d'un comerç:
EL VENEDOR. EL PRODUCTE. LA BOTIGA.
Així com la seva DIFUSIÓ I PUBLICITAT i donar-se a conèixer a través del SOCIAL MEDIA.
METODOLOGIA
Dinàmica, mitjançant l'exposició de conceptes combinats amb
casos pràctics.
PONENTSComptem amb un equip docent d'experts en disseny gràfic i comunicació per a comerç de proximitat, Visual marxandatge i alineació d'equips de venda.


DIAGNÒSTIC PUNT DE VENDA. ASSESSORAMENT. (Motiva't)
Consultores expertes de Mandarina's Bcn, realitzaràn una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç, i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau de negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial.
A través de la diagnosi s'aconsegueix:
.Una proposta de millora competitiva, centrada en la gestió del punt de venda.
.Orientació a una gestió proactiva del comerç.
.Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
.Posar en valor capacitats i recursos ja existents..Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de marketing, comunicació i aparadorisme.


APARADORISME (Sedueix)

Dirigit a empreses que volen millorar la seva imatge comercial, o que volen fer presentacions de noves col.lecions, aprofundim en imatge personal i busquem una imatge personalitzada.

Analitzem l'espai des dels colors, els materials, els volums i la il·luminació.

Creem espais escultòrics, d'interiors, events i aparadors comercials.
PROJECTES COMERCIALS (Crea)

L'interiorisme comercial és un dels pilars importants pel possible èxit d'un negoci que atent al públic. Hem de pensar que és el punt més important del branding del nostre negoci.

Un bon projecte d'interiorisme va més enllà de dissenyar un espai atractiu i agradable, el disseny ha d'ajudar a vendre més i aconseguir millorar els fluxos de treball i els costos. És per això que aquest tipus de projectes sempre són globals i en ells i intervé a més de l'interiorisme el marketing i el disseny gràfic. Desde el moment que un possible client entra a la tenda, un disseny intel·ligent pot ajudar a aconseguir una venda.


DISSENY GRÀFIC (Innova)

Disseny i talent al servei del comerç de proximitat. Innova en comunicación i imatge gràfica al teu comerç. T'ajudem a transmetre una imatge sòlida, potent i amb una mateixa línia gràfica ajuda a posicionar una empresa, a definir un estil de comunicació i a fidelitzar clients.

Dissenyar és comunicar. El professional ha d'investigar la marca, la seva presència en el mercat i la concepció que té el seu target, així com conèixer la competència.
CAMPANYES DE DINAMITZACIÓ (Dinamitza't)

El pla de dinamització pretén avaluar quins són els potencials que té una zona comercial i dissenyar serveis i productes que li donin valor afegit. Igualment s'han de valorar els problemes i deficiències que té, per treballar conjuntament amb l'objectiu de trobar-hi solucions. En definitiva es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i solucionar els seus punts febles, per tal de fer de l'eix comercial una estructura "conjuntament" competitiva.

Per tal de dissenyar unes estratègies que permetin augmentar la competitivitat dels comerços urbans i poder competir amb èxit amb els centres comercials de nova generació i les àrees comercials d'atracció externa.