CAMPANYES DINAMITZACIÓ

El pla de dinamització pretén avaluar quins són els potencials que té una zona comercial i dissenyar serveis i productes que li donin valor afegit. Igualment s'han de valorar els problemes i deficiències que té, per treballar conjuntament amb l'objectiu de trobar-hi solucions. En definitiva es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i solucionar els seus punts febles, per tal de fer de l'eix comercial una estructura "conjuntament" competitiva.

Per tal de dissenyar unes estratègies que permetin augmentar la competitivitat dels comerços urbans i poder competir amb èxit amb els centres comercials de nova generació i les àrees comercials d'atracció externa. 

575,00 €