DIAGNÒSTIC PUNT DE VENDA

Consultores expertes de Mandarina's Bcn, realitzaràn una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç, i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau de negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial.
A través de la diagnosi s'aconsegueix:
.Una proposta de millora competitiva, centrada en la gestió del punt de venda.
.Orientació a una gestió proactiva del comerç.
.Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
.Posar en valor capacitats i recursos ja existents. Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de marketing, comunicació i aparadorisme.

575,00 €